Fusion Obišovce

Čo je Fusion?

Pre začiatok, spieva sa tam rock a pop. Neexistujú žiadne požiadavky pre vstup, je otvorený pre všetkých tínedžerov.

 

Je to miesto, kde sa mládež môže nielen naučiť vyjadrovať sa, ale aj naučiť sa nové zručnosti a schopnosti. Na každom koncerte je zvyčajne vidieť niekoho spievať sólo, hrať na hudobný nástroj v kapele, alebo dokonca viesť zbor po prvýkrát.

 

Dráma a tanec sú vytvárané samotnými tínedžermi. Koncerty sú prostriedkom na dosiahnutie cieľa, nie cieľom samotným. Dokonca tak,  že energia a nadšenie, ktoré tínedžeri do koncertov vkladajú, sa postarajú o neobvykle vysokú kvalitu "amatérskeho" zboru.